#1760 paro® brush'n floss – 12 Blister à 1 Stk., 20x15 cm

CHF 51.00

CHF 48.45

  • 0.28 kg
  • -

#1650 Oral-B® Superfloss – Zahnfaden, 12 Packungen à 50 Stk.

CHF 76.00

CHF 72.20

  • 0.23 kg
  • -

#1651 EMOFORM® Triofloss – Zahnfaden, 12 Packungen à 100 Stk.

CHF 149.90

CHF 142.40

  • 0.34 kg
  • -

#1656 EMOFORM® Duofloss – Zahnfaden, regular, 12 Packungen à 30 Stk.

CHF 99.30

CHF 94.35

  • 0.2 kg
  • -